Kristālu terapija

Kristāli rada elektriskos impulsus, kas aktivizē cilvēka ķermeņa nervu sistēmu smalkā veidā. Pareizi izvēlētie kristāli koordinē ķermeņa enerģijas lauku, likvidē enerģētiskos sastrēgumus, balansē enerģiju, ļaujot tai brīvi plūst. Kristāli fokusē, noraida, absorbē, uzsūc un pārveido dažāda līmeņa dziedinošo enerģiju. Pareizi izvietoti kristāli emocionāli un mentāli harmonizē ķermeni.

Tēmas:

Kas ir kristālterapija.

Cilvēka smalkie ķermeņi (aura).

Kristālu izvēle.

Kristālu attīrīšana.

Kristālu noskaņošana un ieprogrammēšana.

Savstarpējā enerģiju iedarbība ( kristāli, speciālists, apkārtējā vide).

Čakru sistēma un meridiāni, čakru balansēšana. Svārsta izmantošana kristālterapijā.

Kristālu iedarbība uz čakrām, auru un meridiāniem.

Meditācija ar kristāliem.

Kristālu izmantošana dziedināšanā.

Kristālu esences.

Kristālterapija apvienojumā ar krāsām.

Apmācību vada Māra Arāja.

Māra ir apguvusi savas zināšanas mācībās Anglijā.